Sold Out! GOLD PLATE – AKM
GOLD PLATE – AKM

GOLD PLATE – AKM PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

2.680.000 

Giá Card: 4.465.000 

Đọc tiếp
Sold Out! GOLD PLATE – AWM
GOLD PLATE – AWM

GOLD PLATE – AWM PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

295.000 

Giá Card: 490.000 

Đọc tiếp
Sold Out! GOLD PLATE – GROZA
GOLD PLATE – GROZA

GOLD PLATE – GROZA PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

140.000 

Giá Card: 235.000 

Đọc tiếp
Sold Out! GOLD PLATE – M416
GOLD PLATE – M416

GOLD PLATE – M416 Khi mua shop sẽ gửi bạn code Wallet , bạn nhập code wallet vào account của bạn theo hướng dẫn : https://hhpubg.com/huong-dan-su-dung-steam-wallet/ , nhập xong acc bạn sẽ có tiền -> bạn vào Game -> Store … Continued

240.000 

Giá Card: 400.000 

Đọc tiếp
Sold Out! GOLD PLATE – S12K
GOLD PLATE – S12K

GOLD PLATE – S12K PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

160.000 

Giá Card: 265.000 

Đọc tiếp
Sold Out! GOLD PLATE – S686
GOLD PLATE – S686

GOLD PLATE – S686 PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

1.150.000 

Giá Card: 1.915.000 

Đọc tiếp
Sold Out! GOLD PLATE – SAWED-OFF
GOLD PLATE – SAWED-OFF

GOLD PLATE – SAWED-OFF PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Đọc tiếp
Sold Out! GOLD PLATE – SKS
GOLD PLATE – SKS

GOLD PLATE – SKS PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

420.000 

Giá Card: 700.000 

Đọc tiếp
Sold Out! GOLD PLATE – WIN94
GOLD PLATE – WIN94

GOLD PLATE – WIN94 PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

25.000 

Giá Card: 40.000 

Đọc tiếp
Sold Out! JennaJulien’s M24
JennaJulien’s M24

JennaJulien’s M24 PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com. Khi mua shop sẽ sử dụng Teamview hoặc Ultraview (có thể google 2 phần mền này và tải về cài đặt sau đó gửi id pass cho shop) vào máy bạn … Continued

125.000 

Giá Card: 210.000 

Đọc tiếp
Sold Out! JUNGLE DIGITAL – AWM
JUNGLE DIGITAL – AWM

JUNGLE DIGITAL – AWM PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

135.000 

Giá Card: 225.000 

Đọc tiếp
Sold Out! JUNGLE DIGITAL – P18C
JUNGLE DIGITAL – P18C

JUNGLE DIGITAL – P18C PlayerUnknown’s Battlegrounds vu khi, weapon item hhpubg.com.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Đọc tiếp